خانه :: درباه ما :: شکایات :: قوانین و مقررات :: تماس با ما

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش

سوالات و یا درخواستهای خود را پیش از سفارش(هاست، دامنه,سرورمجازی) در این بخش مطرح کنید

 واحد حسابداري

سوالات و یا درخواستهای خود را در مورد مالی و حسابداری در این بخش ارسال نمایید

 واحد طراحی و توسعه

سوالات و یا درخواستهای مرتبط با طراحی و برنامه نویسی سایت خود را در این بخش مطرح نمایید