نمایندگی هاست لینوکس سی پنل ایران

Reseller Cpanel 1 iran

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل سی پنل

Reseller Cpanel 2 iran

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل سی پنل

Reseller Cpanel 3 iran

20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل سی پنل

Reseller Cpanel 4 iran

30 گیگابایت فضا
300 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل سی پنل

Reseller Cpanel 5 iran

50 گیگابایت فضا
400 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 100 سایت
کنترل پنل سی پنل