نمايندگي هاست سی پنل آمریکا

pelan1
  • 50000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • سی پنل کنترل پنل
Pelan2
  • 10000 مگابایت فضا
  • 300 گیگابایت پهنای باند
  • سی پنل کنترل پنل
Pelan3

20000MB

Pelan4

40000MB

Pelan5

80000MB