نمایندگی هاست لینوکس ایران

Reseller Linux Pelan 1 Iran

فضا 5 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 2 Iran

فضا 10 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 3 Iran

فضا 20 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 4 Iran

فضا 30 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

1,400,000ريال
Monthly
100,000 Setup Fee
Order Now
Reseller Linux Pelan 5 Iran

فضا 50 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 250 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 100 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

2,500,000ريال
Monthly
100,000 Setup Fee
Order Now