نمایندگی هاست لینوکس آلمان

پلان 1 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

فضا 5 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
(Cpanel, LiteSeed, Free SSL, Select PHP version, DNS control)

پلان 2 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

10000 مگابایت فضا
300 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل سی پنل

1,000,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
پلان 3 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

فضا 15 گیگابایت
400 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل سی پنل

1,400,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
پلان 4 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

20000 مگابایت فضا
500 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل سی پنل

1,800,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now
پلان 5 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

30000 مگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا بی نهایت سایت
کنترل پنل سی پنل

2,400,000ريال
Monthly
200,000 Setup Fee
Order Now