هاست ویندوز 2012 ایران با کنترل پنل پلسک و اسکیوال سرور 2012

پلان 1 ویندوز ایران

پلان 1 ایران

 • 256 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 2 ویندوز ایران

پلان 2 ایران

 • 512 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 3 ویندوز ایران

پلان 3 ایران

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 4 ویندوز ایران

پلان 4 ایران

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 5 ویندوز ایران

پلان 5 ایران

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 6 ویندوز ایران

پلان 6 ایران

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 7 ویندوز ایران

پلان 7 ایران

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 8 ویندوز ایران

پلان 8 ایران

 • 30 گیگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل