هاست مخصوص نگهداری از فایل های بک آپ شما با دسترسی اف تی پی

پلان 1 بک آپ آلمان

10 گیگابایت فضا
150 گیگابایت پهنای باند
تعداد نامحدود حساب اف تی پی
پورت 1 گیگابیت

پلان 2 بک آپ آلمان

30 گیگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند
تعداد نامحدود حساب اف تی پی
پورت 1 گیگابیت

پلان 3 بک آپ آلمان

50 گیگابایت فضا
1500 گیگابایت پهنای باند
تعداد نامحدود حساب اف تی پی
پورت 1 گیگابیت

پلان 4 بک آپ آلمان

100 گیگابایت فضا
3000 گیگابایت پهنای باند
تعداد نامحدود حساب اف تی پی
پورت 1 گیگابیت

پلان 5 بک آپ آلمان

250 گیگابایت فضا
4500 گیگابایت پهنای باند
تعداد نامحدود حساب اف تی پی
پورت 1 گیگابیت