هاست لینوکس معمولی آلمان با کنترل پنل سی پنل مناسب سایت های با بازدید معمولی

پلان 1 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 128 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 2 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 256 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 3 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 4 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 5 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 6 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 7 آلمان

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 8 آلمان

فضای میزبانی 20 گیگابایت
حجم ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل بلافاصله