هاست دانلود ایران (سی پنل)

پلان 1 دانلود ایران (سی پنل)
 • 5 گیگ فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
پلان 2 دانلود ایران (سی پنل)
 • 20 گیگ فضا
 • 300 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
پلان 3 دانلود ایران (سی پنل)
 • 50 گیگ فضا
 • 700 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
پلان 4 دانلود ایران (سی پنل)
 • 100 گیگ فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
پلان 5 دانلود ایران (سی پنل)
 • 150 گیگ فضا
 • 1500 گیگ پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP
پلان 6 دانلود ایران (سی پنل)
 • 500 گیگ فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد FTP