تمدید دامنه پیش از موعد سر رسید Print

  • 4

اگر تمایل داشته باشید در تهران هاست دامنه خود را قبل از سر رسید آن به تعداد سال دلخواه تمدید کنید ابتدا از منوی اصلی سایت  به بخش "دامنه ها" رفته و روی گزینه ی "تمدید دامنه ها" کلیک نمایید.
در صفحه ی اکه باز می شود دامنه یا دامنه های شما لیست می شوند که با زدن تیکت دامنه ی مورد نظر خود و انتخاب تعداد سالهای دلخواه با کلیک روی دکمه ی پایین صفحه یعنی گزینه ی "همینک سفارش دهید" تمدید دامنه را سفارش دهید.

Was this answer helpful?

« Back