ارتقاء یک محصول به پلان های بالاتر Print

  • 17

گاهی لازم است به دلایلی همچون کافی نبودن منابع پلان فعلی خود در بخش میزبانی وب پلان خود را به پلان های بالاتر با امکانات بیشتر ارتقاء دهید
برای آپگرید محصول به پلان بالاتر:
ابتدا به بخش " سرویس ها/ سرویس های من" بروید.
بر روی بخش وضعیت سرویس مورد نظر خود کلیک کنید تا به بخش مدیریت آن سرویس بروید.
در صفحه ی سرویس در پایین صفحه یا در منوی سمت راست به دنبال دکمه ی "ارتقا/تنزیل" و یا "آپگرید/دانگرید محصول" بگردید و روی آن کلیک نمایید.
پس از آن اگر سرویس دارای پلان های بالتری از سرویس فعلی شما جهت ارتقاء باشد برایتان لیست خواهد شد و شما با انتخاب پلان مورد نظر و کلیک بر روی دکمه ی مربوط به انتخاب آن پلان به صفحه ای جهت مشاهده ی مبلغ مربوط به آپگرید و سپس صدور صورت حساب در صورت تائید شما هدایت خواهید شد.
توجه داشته باشید که اگر.

هربار که ارتقاء دهید هزینه با توجه به وجه هایی که قبلا پرداخت کرده اید و مابه تفاوت و در نظر گرفتن زمان سپری شده و باقی مانده از از سرویس محاسبه می شود
نحوه ی محاسبه ی مابه تفاوت به این صورت است ابتدا مدت زمانی (تعداد روزهایی) که از سرویس استفاده کرده اید محاسبه می شود. و مبلغ آن از پولی که در ابتدا پرداخت کرده اید کم می شود.
سپس مبلغ سرویس جدید بر اساس زمان باقی مانده محاسبه می شود و مبلغی که از مرحله ی یک به دست آمده بود از آن کم می شود

مثال: فرض بگیرید شما یک سرویس 20 هزار تومانی دارید و تصمیم می گیرید بعد از  3 ماه (90روز) آن را به یک سرویس 50 هزار تومانی ارتقاء دهید. پس نتیجه می گیریم شما قصد دارید نه ماه (270 روز) باقی مانده را از سرویس 50 هزار تومانی استفاده کنید. و در نهایت مبلغ مربوط به روزهای باقی مانده سرویس قدیمی از مبلغ مربوط به ارتقاء کسر خواهد گردید.
(20000/365)*90=4931
(50000/365)*270=36986
(20000/365)*270=14794
36980-4931-14794=17255

بدین ترتیب اگر شما تصمیم به یک آپگرید با مشخصات فوق نیاز داشته باشید باید مبلغی در حدود 17255 تومان را بپردازید.

Was this answer helpful?

« Back