هاست ویژه سیستم مدیریت محتوای وردپرس با حداکثر کارایی، سرعت و امنیت ممکن

پلان 1 وردپرس ایران

فضای میزبانی 128 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 2 وردپرس ایران

فضای میزبانی 256 مگابایت
پهنای باند 20 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 3 وردپرس ایران

فضای میزبانی 512 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 4 وردپرس ایران

فضای میزبانی 1 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 5 وردپرس ایران

فضای میزبانی 2 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 6 وردپرس ایران

فضای میزبانی 5 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 7 وردپرس ایران

فضای میزبانی 10 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 8 وردپرس ایران

فضای میزبانی 20 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 9 وردپرس ایران

فضای میزبانی 30 گیگابایت
پهنای باند 600 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی

پلان 10 وردپرس ایران

فضای میزبانی 50 گیگابایت
پهنای باند 800 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین نامحدود
Nvme, Cpanel, Litespeed, free SSL
نصب رایگان وردپرس فارسی
تحویل آنی