هاست مخصوص سایت های فروشگاهی که با پرستاشاپ راه اندازی شده اند در کشور آلمان با کنترل پنل دایرکت ادمین

پلان 1 پرستاشاپ

پلان 1 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 250 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 1 تعداد حساب ایمیل
 • 1 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 2 پرستاشاپ

پلان 2 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • 5 تعداد حساب ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 3 پرستاشاپ

پلان 3 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • 10 تعداد حساب ایمیل
 • 3 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 4 پرستاشاپ

پلان 4 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • 20 تعداد حساب ایمیل
 • 4 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 5 پرستاشاپ

پلان 5 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 100 تعداد حساب ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 6 پرستاشاپ

پلان 6 پرستاشاپ آلمان
نصب رایگان سیستم فروشگاه ساز پرستاشاپ

 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 تعداد حساب ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 7 پرستاشاپ

پلان 7 پرستاشاپ آلمان

 • 20000 مگابایت فضای میزبانی
 • 400 گیگابایت پهنای باند