خانه :: درباه ما :: شکایات :: قوانین و مقررات :: تماس با ما

یافتن محصولات و سرویس ها


پلان 1 ایران
پلان 2 ایران
فضای میزبانی : 100 مگابایت
پهنای باند : 3 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
200,000ريال سالانه
380,000ريال دوساله

پلان 2 ایران
پلان 2 ایران
فضای میزبانی : 250 مگابایت
پهنای باند : 5 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
همراه با یک Addon Domain
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
150,000ريال شش ماهه
250,000ريال سالانه
475,000ريال دوساله

پلان 3 ایران
پلان 3 ایران
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهنای باند : 7 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
124,000ريال سه ماهه
194,000ريال شش ماهه
320,000ريال سالانه
610,000ريال دوساله

پلان 4 ایران
پلان 4 ایران
فضای میزبانی : 1 گیگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
70,000ريال ماهانه
190,000ريال سه ماهه
300,000ريال شش ماهه
500,000ريال سالانه
950,000ريال دوساله

پلان 5 ایران
فضای میزبانی : 2 گیگابایت
پهنای باند : 15 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
119,000ريال ماهانه
324,000ريال سه ماهه
510,000ريال شش ماهه
850,000ريال سالانه
1,620,000ريال دوساله

پلان 6 ایران
فضای میزبانی : 5 گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
196,000ريال ماهانه
540,000ريال سه ماهه
840,000ريال شش ماهه
1,400,000ريال سالانه
2,660,000ريال دوساله