نمایندگی هاست لینوکس آلمان

پلان 1 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

5000 مگابایت فضا
200 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل سی پنل

پلان 2 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

10000 مگابایت فضا
300 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل سی پنل

پلان 3 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

15000 مگابایت فضا
400 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل سی پنل

پلان 4 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

20000 مگابایت فضا
500 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل سی پنل

پلان 5 نمایندگی هاست لینوکس آلمان

30000 مگابایت فضا
600 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا بی نهایت سایت
کنترل پنل سی پنل