نمایندگی هاست لینوکس ایران

Reseller Linux Pelan 1 Iran

5000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 10 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 2 Iran

10000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 20 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 3 Iran

20000 مگابایت فضا
60 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 30 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 4 Iran

30000 مگابایت فضا
80 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی تا 50 سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین

Reseller Linux Pelan 5 Iran

50000 مگابایت فضا
120 گیگابایت پهنای باند
امکان پشتیبانی نامحدود سایت
کنترل پنل دایرکت ادمین