هاست ویندوز 2012 ایران با کنترل پنل پلسک و اسکیوال سرور 2012

پلان 1 ویندوز ایران

پلان 1 ایران

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 2 ویندوز ایران

پلان 2 ایران

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 7 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 3 ویندوز ایران

پلان 3 ایران

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 4 ویندوز ایران

پلان 4 ایران

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 5 ویندوز ایران

پلان 5 ایران

 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 6 ویندوز ایران

پلان 6 ایران

 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
پلان 7 ویندوز ایران

پلان 7 ایران

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل