هاست لینوکس معمولی آمریکا با کنترل پنل سی پنل مناسب سایت های با بازدید معمولی

1setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 128 مگابایت فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
2setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 256 مگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
3setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
4setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
5setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل
6setare

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین
 • بلافاصله تحویل